Koszyk jest pusty
 
 
Powiększ
Aspirant Metereologiczny

Aspirant Metereologiczny

cena: 1,80zł
Dostępność:  od zaraz
Opis produktu

ASPIRANT METEOROLOGICZNY *

1. Potrafi zauważyć nadchodzący szkwał (burzę).

2. Potrafi wyjaśnić zjawisko rosy naturalnej i na okularach po wejściu zimą do ciepłego pomieszczenia.

3. Potrafi rozpoznać i nazwać chmury deszczowe.

METEOROLOG **

1. Potrafi ocenić siłę wiatru w skali Bouforta (lub m/s).

2. Na planie akwenu szkoleniowego (lub strefy pilotażowej) zaznaczyła / zaznaczył lokalne, specyfi czne obszary wiatrowe (oraz prądy wstępujące).

3. Potrafi nazwać widoczne na niebie chmury i powiedzieć, skąd się wzięły (jak powstały) i co zwiastują.

4. Rozpoznała / rozpoznał różne rodzaje chmur i określiła / określił ich wysokość. Rozróżnia rodzaje mas powietrza.

MŁODY SYNOPTYK ***

1. Potrafi na podstawie układu chmur i innych zjawisk określić sytuację baryczną (np. nadejście ciepłego frontu).

2. Potrafi rozpoznać moment przejścia frontu i podać przewidywany rozwój sytuacji meteorologicznej.

3. Potrafi odebrać i wyjaśnić specjalistyczną (morską, lotniczą) prognozę pogody. Wie, gdzie ją można znaleźć.

4. Przyjmie i zapisze telefoniczną prognozę pogody.

5. Przeprowadziła / przeprowadził obserwacje meteorologiczne i zapisywała / zapisywał wyniki pomiarów co najmniej przez dwa tygodnie.

SYNOPTYK (mistrzowskie)

1. Na podstawie mapki synoptycznej sporządził krótkoterminową prognozę.

2. Zna typowe trasy niżów i statystyczny rozkład kierunków wiatru na terenie Polski w różnych porach roku.

3. Potrafi odebrać i zrozumieć prognozę meteo w języku obcym.

4. Potrafi odczytać i zinterpretować prognozę NAVTEX lub ATIS.

5. Zinterpretował zarejestrowany przez siebie barogram w odniesieniu do panujących warunków meteorologicznych.

 
4 żywioły camo hanzel helikon janysport mactronic meteor mfh mil-tec rockland termite victorinox wojas zhr petzl alphaindustries zhp aron